"Lärandet är en skatt som följer med sin ägare överallt. "
Kinesiskt ordspråk

 

 

 

Kognitiv beteendeterapi är den behandlingsform som tydligast visat sig effektiv vid flertalet former av psykisk ohälsa. Metoden bygger på att individen själv är aktiv och engagerad i sin behandling.

Du lär dig nya förhållningssätt genom kombinationen KBT och mindfullness. Kognitiv beteendeterapi går ut på att förändra tankar och beteenden för att kunna må bättre. Traditionellt förmedlas KBT-behandling av en terapeut antingen enskilt eller i grupp med andra. 

Läs mer om:

Vanliga symptom som behandlas genom KBT och mindfullness: