För att nå till handlingsnivån måste vi vilja på ett djupare plan. Vi måste vilja så intensivt att vi är beredda att ta risker.
Tommy Hellsten
 
 

 

 


Carina Svensson tfn. 0703-48 23 09
skypeadress: carina.svensson14

svenssoncarina@hotmail.com
carina@halsosambalans.se
Facebook
: www.facebook.com/halsosambalans


Facebook

 

Företagsamma kvinnor

Carina Svensson driver Affärsnätverket Företagsamma Kvinnor i Blekinge. 
www.foretagsammakvinnorblekinge.se
E-post: info@foretagsammakvinnorblekinge.se
Facebook: www.facebook.com/foretagsammakvinnorblekinge

Carina Svensson är intiativtagare till det nationella nätvärket Samtalsstyrkan
Hemsida: www.samtalsstyrkan.se
E-post: info@samtalsstyrkan.se
Facebook: www.facebook.com/samtalsstyrkan

Företagsakademien

Carina Svensson är ordförande i Företagsakademien Syd.
Hemsida: www.foretagsakademiensyd.se
E-post:  ordforande@foretagsakademiensyd.se
Facebook: www.facebook.com/foretagsakademiensyd