"Den som äger en trädgård och en boksamling saknar ingenting."
Marcus Tullius Cicero

 

 Naturen ger god en växthusgrund för att stärka och utveckla din själ till den du vill vara.
Hälsosam Balans erbjuder skräddarsydda naturupplever för vuxna med fokus på vandring, mental träning och avslappning. Hälsosam Balans erbjuder även skräddarsydda special koncept för sjukskrivna - arbetslösa – föräldralediga. Mottot är att natur och kultur ger hälsa!

Friluftsledare
Under en fem års period har hon haft en familj och barn friluftsgrupp.
Carina är utbildad gruppledare i Frlufsfrämjandet.
Merparten av den pedagogik och metodik som Friluftsfrämjandet lär ut på sina ledarutbildningar kan väl appliceras inom vuxenpedagogik.

För mer information om Friluftsfrämjandet se hemsida: www.friluftsframjandet.se

Turismutbildare
En resa i sig, vare sig den går utomlands eller ut landet, innebär kulturella upplevelser som stärker både kroppslig och mental hälsa.

Hälsosam Balans erbjuder skräddarsydda special koncept mot Turism och Besöksnäring.

Tidigare har Carina Svensson arbetat som turismutbildare och uppdragsledare på Travelacademy (TRAC). Skolan samarbetade till stor del med olika företag och konsulter i turismbranschen. SAS och SJ stod för de största delen av näringslivspresentationen. Den egna yrkeserfarenheten inom området är 10 år inom flyg, hotell och resebranschen.

Carina Svensson har varit ansvarig utbildningsledare och arbetat som turismutbildare i Lärlingsutbildningen inom turism och besöksnäringen i Blekinge under ett antal år.

"De människor som tar sig fram här i världen är de människor som ger sig ut och letar efter de omständigheter de vill ha. Om de inte hittar dem, skapar de dem själva."
George Bernard Shaw.