"En dröm du drömmer ensam är bara en dröm. En dröm vi drömmer tillsammans är verklighet."
John Lennon

 

 

 

 

Det är inte alltid man uppmärksammar den obalans som smyger sig in i den personliga vardagen. Det kan vara på arbetsplatsen, i familjelivet eller på den fritid man har till sitt förfogande. Obalansen har en tendens att visa sig först när man kantrar på riktigt...
I nedanstående dokument kan du själv läsa och reflektera över om du själv håller på att tappa balansen!

Hur vet man om man är på väg att bli...

Hälsoutveckling hos oss människor:

Hur människor kan hantera stressande situationer: