"De fattiga önskar sig rikedom, de rika önskar sig till himlen, men de visa önskar sig ett tillstånd av lugn."
Swami Rama

 

 Allmänt
Det finns förmodligen ingenting i vår värld som är svårare att uppnå än just en balanserad och harmonisk tillvaro. Detta är vad feng shui ytterst handlar om.
I varje människa finns en längtan efter glädje, kärlek, balans och harmoni. I österländskt tänkande, däribland fengshui, beskriver man allt som existerar som energi.

Alla är vi speciella människor med speciella behov!
För att du överhuvudtaget ska kunna närma dig balans, harmoni och glädje i livet måste du bejaka detta. Att ha en god inre feng shui innebär att ta hand om sin inre värld och att omge sig med saker som är sunda för en själv.  Att gå arbetslös kan vara en situation om är skakig och obehagig om den inte är självvald. Kanske kan vi hitta ett lugn även i dessa svåra perioder genom att titta vad de österländska lärorna säger.

I vår egen kultur är rädslan för förändring och ovisshet stor medan man i dessa läror menar att allt som existerar ständigt är i förvandling. Förändringar kommer alltid att finnas, det vi måste se upp med är stagnation. Utvärdera och funderar hellre på vilken riktning du vill gå…
Då kan du göra upp med sådant i ditt tidigare arbete som du inte vill ha tillbaka, sortera ut vad du vill behålla och förstärka dina tankar om framtiden visuellt.

Om man ser en lyckad karriär ur ett österländskt perspektiv så handlar det mycket om att förädla och förfina sin energi på ett visst plan och lära sig att kanalisera den på rättsätt.
Att helt enkelt slipa sina kvaliteter!

Att arbeta med Feng-shui
För att kunna arbeta med feng-shui på ett personligt sätt krävs det en viss självinsikt och en förståelse för de egna behoven. För att nå dit måste man lyssna på sig själv.
Tänk därför igenom din nuvarande situation!
Vilka människor omger du dig med och hur påverkar de dig?
Vilka miljöer och omständigheter befinner du dig i och vilken inverkan har dessa på dig?
Vad behöver du för att känna mer lust i livet?
Vad stjäl kraft och ork ifrån dig och hur kan du undvika det?

Det finns mycket som stjäl livsenergi i våra liv, våra hem, och på våra arbetsplatser.
Feng shui ger förslag på hur man genom olika åtgärder i den yttre miljön gör att man kan behålla energin i kroppen.

Användarvänligt
Om du använder feng–shui kan din resa genom livet bli lättare av den anledningen att du utsätter dig för bra energi. Ett bra råd att ge är att du skall vandra din väg omgiven av människor som är på väg åt samma håll. Människor som också söker balans och harmoni.

Dina sinnen är vägen till själen. Föd dem med vackra, lena tyger, sprakande eld, mustiga viner, glada skratt, upplevelser i naturen, passionerade kärleksmöten eller bara ett stilla varande. Använd dina händer för att vidröra tingen omkring dig – den skrovliga stenen, den ludna videkissen – och gör det med vördnad, stanna upp och känn doften av havet, skogen och blommorna. Lev och njut för just den här dagen kommer aldrig igen. Den är unik, precis som Du!

Har du en plats för dig?
Ett tips är att skaffa dig en plats hemma där du kan finna ro och balans. Det kanske är ett visst ställe ute i naturen, ett hörn i hemmet eller en favorit stol.