"Belåtenhet är naturlig rikedom, lyx är artificiell fattigdom."
Sokrates

 

 

 


Föräldrastödsprogram
Carina Svensson är certifierad utbildningsledare inom föräldrastödprogrammet Active Parenting som har fyra olika program som förebygger och bemöter bekymmer i föräldraskapet:

  • Aktiva Småbarnsföräldrar gällande åldrarna 0-4 år info (pdf)
  • Aktivt Föräldraskap gällande åldrarna 2-12 år info (pdf)
  • Ett Aktivt Föräldraskap gällande förskole- och skolbarn info (pdf)
  • Aktivt Föräldraskap gällande tonårsåldern info (pdf)

Grupper inom Active Parentings föräldrastödsprogram startas kontinuerligt efter full grupp (minimum 10 stycken) Programmet går att genomföra som studiecirkel alternativt som weekend kurser. Active Parentings program är ett amerikanskt evidensbaserat föräldrastödsprogram som förespråkas av Folkhälsoinstitutet.

Mer info: www.activeparenting.se


Verktyg för varaktig kärlek och friskvård för parrelationer
PREP är en kurs som ger verktyg för varaktig kärlek. PREP är inte terapi, utan friskvård för parrelationen - praktisk hjälp att förebygga och hantera de problem som oundvikligen uppstår ibland.

Forskningen visar att de förhållande som riskerar att spricka, tidigt visar tecken på dålig konflikthantering. Omvänt kan man identifiera fyra hörnstenar i ett gott förhållande, trygghet, intimitet, ansvar och framtidstro. Problem finns i alla förhållande, men man måste kunna hantera dem som ett team för att behålla ett harmoniskt samliv.

PREP´s huvudmål kan delas upp i fem delar:
PREP ska:

  • Utveckla och ge träning i kommunikation och problemhantering
  • Medvetande göra och eventuellt modifiera föreställningarna och förväntningar på partnern och relationen.
  • Medvetandegöra betydelsen av glädje, intimitet och vänskap.
  • Hjälpa par att tackla och/eller leva med oenighet och skillnader.
  • Uppmuntra par till att se på samlivet som ett långvarigt projekt.

Obs ! Inga parsamtal sker i storgruppen. Genom korta föredrag, övningar, parsamtal och praktiska användbara metoder ges verktyg för utveckling. Huvudmålet med PREP är att få en djupare, sundare och mer livskraftig relation. Gruppstorlek:  sex par.
 
PREP bygger på 20 års forskning från National Institute och Mental Health i USA. PREP är ett evidensbaserat program som Folkhälsoinstitutet förespråkar.

Carina Svensson är certiferad utbildningsledare i PREP. Hälsosam Balans genomför PREP kurser i samarbete med SENSUS. Kurser startas kontinuerligt efter kundbehov.

PREP = The Prevention and Relationship Enhacement Program

Mer info: www.prep.se

Självhjälpstekniker/ mental träning för psykisk och fysisk hälsa
När du är i god form psykiskt och fysiskt skapas förutsättningar för både en god självkänsla och ett äkta självförtroende. En förutsättning för att kunna hantera oväntade situationer, kaos, besvikelser eller utmaningar.

Självhjälpstekniker och mental träning stärker dig att lyssna till och respektera dina egna behov, något som många av oss behöver träna på.

Hälsosam Balans erbjuder skräddarsydda koncept med självhjälpstekniker och mental träning för psykiskt och fysisk hälsa.

Större delen av den erbjudna kunskapen är hämtad från nationell och internationell forskning inom ämnet förebyggande hälsa.