"Livet är inte ett problem som skall lösas. Livet är ett mysterium som skall levas."
Sören Kierkkegard
 
 

 

 

Önskar du stöd för att leva ditt liv med mer livsenergi? Vill du upphöra med att vara fånge i
det förflutna och bli din egen arkitekt för framtiden? Hälsosam Balans erbjuder både föreläsningar och enskilda samtal som hjälper dig att få mer energi där du känner att den behövs!

Att leva i balans med livsenergi (info via pdf)

Föreläsningen bjuder dig på en individuell möjlighet till att stärka dig med metoder och idéer om hur du kan få mer energi i vardagen och kunna njuta mer av din tillvaron samt erhålla tips på hur du enklare kan livspusslet att gå ihop.

Samtal som främjar ett balanserat levnadssätt (info via pdf)

En möjlighet för dig som vill få stöd och mer energi i vardagen genom individuella samtal som hjälper dig att njuta av tillvaron fullt ut.

"Gör så gott du kan,
på alla sätt du kan,
på alla ställen du kan,
vid alla tillfällen du kan,
mot alla människor du kan, 
så länge du någonsin kan."

Hillary Clinton