"Det bästa yrkesvägsledningsråd man kan ge de unga lyder så här: Ta reda på vad du tycker bäst om att göra och skaffa någon som avlönar dig för att göra det."
Katherine Whilehae
 
 

 


Marknadskonsult
Hälsosam Balans genomför specifika marknadsuppdrag mot tjänste/service företag nationellt. I uppdraget som marknadskonsult är strategisk marknadsföring, med fokus på kvalitet och kundanpassning, och processhandledning en specialité.

Det är du som kan ditt företag! Jag hjälper dig med marknadskunskap som tar dig närmare dina kunder. Vinna/Vinna har alltid varit mitt motto. Där av blir din kostnad för mitt uppdrag avsevärt mycket mindre eftersom du medverkar i processen och delvis gör jobbet själv med hjälp av min support och stöd i marknadsprocessen. Tillsammans ger vi ditt företag eller organisation ett mer kund och kvalitetsanpassat utbud.

Tidigare yrkeserfarenhet inom området:  Marknadsekonom, Marknadsansvarig, Projektledare, Produktutvecklare, Processledare, 15 års yrkeserfarenhet i ämnet inom Utbildningsbranschen.

Samtalsterapeut
Hälsosam Balans genomför individuella terapisamtal med hjälp av bla. kognitiv transaktionsanalytisk inriktning som metod. Personlighets- och kommunikationsteorin i metoden utgör en beskrivning av hur människan psykiskt tänks fungera internt och i relation till andra. Det är en central tanke i TA att människan utvecklas i samspel med andra människor, och att transaktionerna med andra är väsentliga för hur vi mår. Precis som andra personlighetsteorier kan TA tillämpas inom en mängd områden som handlar om mänskliga relationer tex. organisationsutveckling, affärsliv, skola , kyrka, sjukvård och kriminalvård. Läs mer om TA i denna blogg av Stefan Sandström.

Hälsosam Balans har förbundit sig att följa EATA´s etiska riktlinjer som bl.a förtydligar rollen som samtalsterapeut. Se EATA hemsida för mer info: www.eatanews.org

Hälsosam Balans är medlem i Svenska Transaktionsanalytiska föreningen. STAF hemsida.är: www.transaktionsanalys.se

Handledning
Hälsosam Balans genomför handledning för organisationer och företag. Handledningen kan vara alltifrån motivationsgrupper till yrkesrelaterade handledningsgrupper inom ex. offentlig sektor, skolor eller näringsliv.

Gruppstorlek är oftast mellan 6 -10 stycken per grupptillfälle. Gruppen blir då tillräckligt stor för att ge dynamik och tillräckligt liten för att skapa tillit och trygghet. Det är gruppens behov som avgör tid, längd och innehåll av handledningstillfällen. Vid avslutad handledning och vid behov finns möjligheten till individuella samtal som ytterligare främjar personlig utveckling och reflektion

Pedagog
Carina Svensson är utbildningsledare i olika evidensbaserade koncept som alla främjar psykisk och fysisk hälsa. För mer information se vidare under område Familj på hemsidan.
Hälsosam Balans erbjuder skräddarsydda separata föreläsningar för bl.a  förebyggande hälsa och föräldrastödsbehov.

Tidigare yrkesreferenser inom området: vuxenpedagog hos Sveriges största utbildningsföretag, utbildningsledare i pedagogik för det privata näringslivet, utbildare inom kundvård, service och personlig utveckling inom Turismbranschen och vikarierande lärare inom grundskolan.

Goda referenser inom alla områden finnes och fås på begäran.